Om Omega Pharma
om omega pharma

Selv om det først og fremmest er indholdet, der interesserer dig, har emballagen også en vigtig opgave. Den skal blandt andet informere om produktets indhold og anvendelse, beskytte indholdet under transport og opbevaring samt lette anvendelsen af produktet.

Når du har brugt dit Omega Pharma-produkt fortsætter den tomme emballage med at gøre nytte i et kredsløb, hvor den på den mest hensigtsmæssige måde genanvendes som energi eller nye materialer. Energi, der kan varme huse eller materialer, der kan blive til nye emballager eller til helt andre produkter. Her kan du læse mere om Omega Pharma’s emballager og hvilke materialer de er lavet af. For rådgivning om hvordan forskellige tomme emballager skal sorteres, er det bedst at følge din egen kommunes information, da der er forskel på reglerne i de forskellige kommuner.

Omega Pharma’s emballage

Klik på den respektive emballagetype for at læse mere om den:

Klik på den respektive emballagetype for at læse mere om den